16. “Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ, Nhưng…”

09-07-2019
Bởi: Ban Văn Hoá Có: Bình luận

[GLHTCG 2846-56; 2863-65] 1. [2846] Tội lỗi chúng ta phạm là kết quả của thuận theo cám dỗ. Vì thế, với lời cầu xin thứ sáu, Chúa Giêsu dạy chúng ta xin Cha “đừng để chúng con sa chước cám dỗ”, dịch sát theo kiểu nói Hy Lạp có nghĩa là “đừng cho phép bước […]

Từ khóa: ,

13. “Ý Cha Thể Hiện Dưới Đất Cũng Như Trên Trời”

24-06-2019
Bởi: Ban Văn Hoá Có: Bình luận

[GLHTCG 2822-27; 2860] 1. [2822] Ý muốn của Chúa Cha là “mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tm 2,3). Chúa Cha bày tỏ Thánh ý của Người cho chúng ta qua công trình tạo dựng – vũ trụ và con người. Tiếp đến, khởi đầu công trình cứu độ, Chúa Cha […]

Từ khóa: ,

12. “Nước Cha Trị Đến”

19-06-2019
Bởi: Ban Văn Hoá Có: Bình luận

[GLHTCG 2816-21; 2859] 1. [2816] Trong Tân Ước, từ Hy Lạp Basileia có nhiều nghĩa: ‘vương quyền’ (danh từ trừu tượng), ‘nước’ (danh từ cụ thể) và ‘vương triều’ (danh từ chỉ việc cai trị) [x. GLHTCG 2816]. Nước Thiên Chúa là gì? Khi những người Pharisêu hỏi Đức Giêsu về Nước Thiên Chúa, Người […]

Từ khóa: ,

11. “Chúng Con Nguyện Danh Cha Cả Sáng”

15-06-2019
Bởi: Ban Văn Hoá Có: Bình luận

[GLHTCG 2803-15; 2857-58] 1. Kinh Lạy Cha – lời kinh do Chúa Giêsu truyền dạy, gồm có bảy lời khẩn nguyện. – Ba lời khẩn cầu đầu tiên của lời kinh này hướng chúng ta lên Thiên Chúa; chúng ta cầu xin những điều thuộc về Người: cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị […]

Từ khóa: , ,

10. “Lạy Cha Chúng Con Ở Trên Trời”

10-06-2019
Bởi: Ban Văn Hoá Có: Bình luận

[GLHTCG 2777-96, 240, 442-45; 2797-2802] Khởi đầu Kinh Lạy Cha bằng tiếng Latin ‘Pater noster’, tiếng Anh ‘Our Father’, tiếng Pháp ‘Notre Père’, dịch đầy đủ ra tiếng Việt ‘Lạy Cha của chúng con’. “Tính từ ‘của’ không nói lên sự sở hữu, nhưng nói lên tương quan hoàn toàn mới mẻ giữa chúng ta […]

Từ khóa: ,

9. “Lạy Cha” : Thiên Chúa Mạc Khải Danh Người

03-06-2019
Bởi: Ban Văn Hoá Có: Bình luận

[GLHTCG 203-07, 218, 238-40; 2779-85, 2798] 1. [203-204] Thiên Chúa tự mạc khải cho Dân Israel biết Danh Ngài, Người mạc khải một cách tiệm tiến và với nhiều danh xưng khác nhau. 2. [205-206] Ông Môsê hỏi Thiên Chúa về Danh của Ngài, Thiên Chúa trả lời: “Ta là Đấng Hiện Hữu” hay “Ta […]

Từ khóa: ,

15. “Xin Tha Nợ Chúng Con…”

26-03-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

[Tóm lược GLHTCG 2838-45; 2862] 1. Với lời cầu xin thứ năm của Kinh Lạy Cha, chúng ta xin Cha “tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”[1] Theo phần hai của lời cầu xin này, chúng ta sẽ không được Cha trên trời tha thứ nếu trước […]

Từ khóa: , ,

[Tìm Hiểu Thánh Lễ] 21. Kinh Lạy Cha

11-10-2017
Bởi: Ban Văn Hoá Có: Bình luận

C. Nghi thức hiệp lễ Bây giờ là thời gian dành cho những chuẩn bị cuối cùng. Bánh và rượu đã được thánh hiến. Những lời thiết lập đã được đọc. Chúa chúng ta bây giờ thực sự hiện diện trước mặt chúng ta. Chỉ chút nữa thôi, chúng ta sẽ lãnh nhận Mình và […]

Từ khóa: , ,

[CN 17TNC/ Thứ Tư 27 TN] Áp-ba – Cha Ơi!

11-10-2017
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

Gn 1,1 – 2,1.11; Lc 11,1-4 Cầu nguyện là hành vi tôn giáo, một sự thờ kính con người dành cho Đấng mà họ tin và gọi Người với những tên khác nhau: Thiên Chúa, Đức Allah, Thượng Đế, Thần Linh, Con Tạo Xoay Vần, Sức Mạnh Vũ Trụ, v.v.. Tôn giáo giáo nào cũng có những […]

Từ khóa:

8. Kinh Lạy Cha: Lời Kinh Chúa Dạy

21-06-2017
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

[Tóm Lược GLHTCG, các số 2759-2772] Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giêsu dùng lời của Người mà dạy chúng ta về cuộc đời mới và dạy chúng ta nài xin hồng ân này bằng Kinh Lạy Cha [2764]. Các sách Tin Mừng cho chúng ta hai bản văn Kinh Lạy Cha: một bản văn […]

Từ khóa: ,