Lời Chúa
 • Các thánh
 • Chúa Nhật Năm A
 • Chúa Nhật Năm B
 • Chúa Nhật Năm C
 • Kính Chúa
 • Ngày thường
 • Tĩnh tâm
 • [Chúa Nhật II TN C] “Vinh Quang Thiên Chúa Là Con Người Sống”

  (Is 6,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11) Theo Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai bằng việc kêu gọi các môn đệ đầu tiên đi theo Người. Tiếp theo sau đó, Đức Giêsu đến Cana dự tiệc cưới cùng với Thân Mẫu và các môn đệ. Tại đây, theo lời yêu cầu […]

  Nguyễn Thế Truyền 20-01-2019 Cách đây 4 weeks trước

  Học tập
 • Anh văn
 • Giáo lý
 • Nhân bản
 • Ơn gọi
 • Phụng vụ
 • Việt văn
 • Đề Thi Anh Văn Vào Thỉnh Viện 2018

  ENTRANCE TEST 2018 consists of four parts: Part I. Grammar and Vocabulary (35 scores) Part II. Structure (20 scores) Part III. Reading Comprehension (20 scores) Part IV. Translation (25 scores)

  Nguyễn Thế Truyền 11-02-2019 Cách đây 6 days trước