Đề Thi Anh Văn Vào Thỉnh Viện 2018

11-02-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

ENTRANCE TEST 2018 consists of four parts: Part I. Grammar and Vocabulary (35 scores) Part II. Structure (20 scores) Part III. Reading Comprehension (20 scores) Part IV. Translation (25 scores)

Từ khóa:

Đề Thi Anh Văn Vào Thỉnh Viện 2017 (Version B)

09-02-2018
Bởi: Ban Văn Hoá Có: Bình luận

ENTRANCE TEST 2017 (Version B) consists of four parts: Part I. Grammar and Vocabulary (40 scores) Part II. Structure (20 scores) Part III. Reading Comprehension (14 scores) Part IV. Translation (26 scores)

Từ khóa:

Đề Thi Anh Văn Vào Thỉnh Viện 2017 (Version A)

29-01-2018
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

ENTRANCE TEST 2017 (Version A) consists of four parts: Part I. Grammar and Vocabulary (40 scores) Part II. Structure (20 scores) Part III. Reading Comprehension (14 scores) Part IV. Translation (26 scores)

Từ khóa:

Đề Thi Anh Văn Vào Thỉnh Viện Năm 2016

14-03-2017
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

ĐỀ THI ANH VĂN XÉT DUYỆT ỨNG SINH GIA NHẬP THỈNH VIỆN 2016

Từ khóa:

800 câu trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh

19-02-2017
Bởi: Nguyễn Hoàng Bảo Có: Bình luận

If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.  

Từ khóa: ,