Chiều Kích Chiêm Niệm Của Linh Đạo Đa Minh

20-08-2017
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

Fr. Jordan Aumann, O.P. Theo gương thánh Đa Minh, Đấng sáng lập Dòng, các anh em Dòng Giảng Thuyết là những con người tông đồ, phục vụ Dân Thiên Chúa bằng tác vụ Lời. Tựa như các tu sĩ Dòng Phanxicô và Dòng Tên, các anh em Đa Minh là những nhà truyền giáo, khi […]

Từ khóa: , , ,

Bốn Cột Trụ Của Đời Sống Đa Minh

09-03-2017
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

Đời sống Đa Minh được đặt nền trên bốn yếu tố: cộng đoàn, cầu nguyện, học tập và giảng thuyết. Đây chính là bốn cột trụ nâng đỡ đời sống của Dòng và giữ cho đoàn sủng của Đấng sáng lập luôn tươi mới. Chúng ta sống bốn cột trụ này một cách trung tín […]

Từ khóa:

Đoàn Sủng Đa Minh

27-02-2017
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

Trong mỗi con người đều có một nỗi khao khát hướng về chân lý và sự tốt lành, đây chính là khao khát nền tảng của chúng ta về một Thiên Chúa là chân lý và là Đấng tốt lành. Sứ mạng của dòng Anh Em Giảng Thuyết (Dòng Đa Minh) là chia sẻ với […]

Từ khóa:

Chín Cách Cầu Nguyện Của Thánh Đa Minh

26-02-2017
Bởi: Nguyễn Hoàng Bảo Có: Bình luận

Chín cách cầu nguyện của thánh Đa Minh là một tác phẩm vô danh được viết trong khoảng từ năm 1260 đến năm 1288. Tác giả cho biết đã ghi lại theo lời kể của đan sĩ Cecilia, người đã lãnh tu phục từ tay cha Đa Minh. Những bích hoạ mô tả cách cầu nguyện của […]

Từ khóa: ,

Linh Đạo Dòng Anh Em Giảng Thuyết (Dòng Đa Minh)

16-02-2017
Bởi: Ban Quản Trị Có: Bình luận

Lm. Thiện Cẩm, OP. LINH ĐẠO LÀ GÌ? Từ điển Petit Littré định nghĩa Spiritualité là “Phẩm chất của cái gì là tinh thần”, “Tất cả những gì liên quan đến tập luyện bên trong của một tâm hồn đã cởi bỏ thể xác” (!) Nếu cứ theo định nghĩa ấy, tôi sợ không nói, […]

Từ khóa:

Dòng Anh Em Giảng Thuyết: Nếp Sống và Sứ Vụ

15-02-2017
Bởi: Ban Quản Trị Có: Bình luận

Nguyễn Thế Truyền, O.P. Vào đầu thế kỷ thứ XIII, Giáo hội Chúa Kitô có nguy cơ mất đi tầm ảnh hưởng vốn có của mình trên xã hội Châu Âu thời bấy giờ. Những khó khăn xảy đến cho Giáo hội từ nhiều phía: ảnh hưởng của đô thị hoá Châu Âu, sự xuất […]

Từ khóa: , , , ,