[Thứ Tư Tuần 29TN] Được Cho Nhiều, Thì Bị Đòi Nhiều

23-10-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

Rm 6,12-18 (lẽ); Ep 3,2-12 (chẵn); Lc 12,39-48 “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” Bài Tin Mừng của thánh Luca hôm nay phản ánh rất rõ niềm tin nơi các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi: Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai. […]

Từ khóa:

Được Sai Đi Như Là Những Chứng Nhân Của Triều Đại Thiên Chúa

03-10-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

Lc 10, 1-20 – Công Vụ Tổng Hội Bolonia 2016, các số 61, 66-69 Sau khi đã tụ họp Nhóm Mười Hai và sai họ đi giảng Triều đại Thiên Chúa, Chúa phái thêm 72 người để thực hiện cùng một nhiệm vụ. Ngày nay Chúa sai Gia đình Đa Minh đi công bố Tin […]

[Thứ 2 Tuần 22TN] Được Thần Khí Sai Đi

02-09-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

1Tx 4,13-18 (năm lẻ), 2Tx 1,1-5.11b-12 (năm chẵn); Lc 4,16-30 Sau khi lãnh nhận phép rửa tại sông Giođan, Chúa Giêsu quay về Galilê và bắt đầu thi hành sứ vụ. Hội đường là nơi Người thường lui tới để gặp gỡ và rao giảng cho dân chúng. Tại quê hương Nadarét và nhằm ngày […]

[CN30TN-A/Thứ 6 Tuần 20TN] “Mến Chúa Yêu Người” – Giới Luật Kép

23-08-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

Xh 22,21-27; 1Tx 1,5-10; Mt 22,34-40 Là kitô hữu, có lẽ không ai trong chúng ta lại không thuộc kinh Mười điều răn. “Đạo đức Chúa Trời có mười điều răn…. Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu […]

Từ khóa:

[Thứ 4 Tuần 15TN] Lời Tạ Ơn Của Đức Giêsu

17-07-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

Mt 11, 25-27 Tin Mừng cho chúng ta biết Đức Giêsu trong nhân tính, Người thường xuyên cầu nguyện với Chúa Cha. Người tham gia vào đời sống cầu nguyện của cộng đoàn qua phượng tự của Do Thái giáo. Người cầu nguyện riêng một mình với Chúa Cha. Đặc biệt, Đức Giêsu cầu nguyện […]

Từ khóa:

[Thứ 6 Tuần VII PS] Tuân Phục “Cho Đến Chết”

07-06-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19 Trong số mười hai Tông đồ, ông Phêrô được nhắc đến nhiều nhất trong các sách Tin Mừng. Riêng với Tin Mừng Gioan, ông Phêrô là một trong năm môn đệ đầu tiên được Đức Giêsu kêu gọi được thuật lại ở chương thứ nhất. Và ở chương cuối kết thúc […]

Từ khóa: ,

[Thứ 3 Tuần III PS] Đức Kitô Là Sự Sống Cho Trần Gian

07-05-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

Cv 7,51– 8,1a; Ga 6,30-35 Sau khi được ăn bánh no nê, dân chúng tiếp tục đi tìm Đức Giêsu để được “bánh hằng ngày”, nhân dịp ấy Đức Giêsu giới thiệu cho họ “bánh hằng sống.” Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và dân chúng về đề […]

Từ khóa: , ,

  • THỈNH VIỆN ĐA MINH VIỆT NAM
    Địa chỉ: 70/1 Tổ 1, Kp Bình Đường 3, P. An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
    Địa chỉ cũ: 1116, đường số 6, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM - Xem bản đồ
    Email: thinhviendaminh@gmail.com