50 Câu Trắc Nghiệm “Giáo lý Hội Thánh Công Giáo” 2018

25-01-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

Đề thi trắc nghiệm Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cho các ứng sinh gia nhập Thỉnh Viện năm 2018. Đề thi gồm 4 phần: Phần 1: Tín lý (14 câu) Phần 2: Phụng vụ – Các bí tích (12 câu) Phần 3: Luân lý (14 câu) Phần 4: Kinh nguyện Kitô giáo (10 câu)

Từ khóa: , ,

50 Câu Trắc Nghiệm “Giáo lý Hội Thánh Công Giáo” 2017

25-01-2018
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

Đề thi trắc nghiệm Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cho các ứng sinh gia nhập Thỉnh Viện năm 2017. Đề thi gồm 4 phần: Phần 1: Tín lý (14 câu) Phần 2: Phụng vụ – Các bí tích (12 câu) Phần 3: Luân lý (12 câu) Phần 4: Kinh nguyện Kitô giáo (12 câu)

Từ khóa: , ,

800 câu trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh

19-02-2017
Bởi: Nguyễn Hoàng Bảo Có: Bình luận

If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.  

Từ khóa: ,

50 câu trắc nghiệm Giáo lý Hội Thánh Công Giáo 2016

18-02-2017
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

Đề thi trắc nghiệm Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cho các ứng sinh gia nhập Thỉnh Viện năm 2016. Đề thi gồm 4 phần: Phần 1: Tín lý (20 câu) Phần 2: Phụng vụ – Các bí tích (13 câu) Phần 3: Luân lý (13 câu) Phần 4: Kinh nguyện Kitô giáo (4 câu)

Từ khóa: ,