Phần mềm Từ Điển Công Giáo

19-02-2017
Bởi: Nguyễn Hoàng Bảo Có: Bình luận

Tên chương trình: Phần mềm từ điển Công Giáo (Anh – Việt) IDE: Visual Studio 2013 – WPF Yêu cầu để chạy chương trình : .NET Framework v4.0 Coded by: Nguyễn Hoàng Bảo Các tính năng: + Tra cứu hơn 10.000 thuật ngữ trong đạo Công Giáo + Cho phép người dùng thêm mới các thuật ngữ. + Xóa, […]

Từ khóa:

50 câu trắc nghiệm Ms Word 2016

17-02-2017
Bởi: Nguyễn Hoàng Bảo Có: Bình luận

50 câu trắc nghiệm Microsoft Word 2016

Từ khóa: