[Bài đọc II Kinh Sách – 28.8] Tu Luật Thánh Âu Tinh Thích Hợp Với Dòng Thuyết Giáo

28-08-2020
Bởi: Ban Văn Hoá Có: 0 bình luận 1829 lượt xem

Tu luật thánh Âu Tinh thích hợp với Dòng Thuyết Giáo vì thánh Âu Tinh là một trí thức uyên bác và thánh thiện, nên Tu luật của ngài thích hợp với những ai có nhiệm vụ chuyên cần học hỏi và dạy dỗ; vì Tu luật dựa theo nếp sống Tông đồ là nếp sống Anh Em Giảng Thuyết theo đuổi; vì Tu luật mời gọi người ta sống quân bình, nên mọi sự cho mọi người vì ơn cứu độ của họ; và vì Tu luật phù hợp với những quy luật riêng của Dòng.


Xem thêm bài viết Metanoia về sự hoán cải của thánh Âu Tinh.


Trích sách “Chú giải Tu luật thánh Âu Tinh, Giám mục”

của cha Humbert Romans

Trong các tu luật khác nhau mà nhiều tu sĩ đang phục vụ Hội thánh tuân giữ, một số do những người không có tên trong sổ các thánh truyền lại, một số khác do các vị thánh viết ra, nhưng các ngài lại không nổi tiếng về sự thông thái, còn một số, dù được các vị thánh thiện và thông thái truyền lại, nhưng các vị lại không có uy thế lắm. Một điều chắc chắn là sự thánh thiện trong tâm hồn, đôi khi có khả năng hơn sự thông thái, giúp con người đưa những câu hỏi hữu ích. Tuy nhiên, đôi khi tính cách đơn sơ, cho dù thánh thiện, nếu không được sự thông thái hướng dẫn, lại đưa ra ý kiến không đáng kể mấy. Còn ý kiến phát xuất do sự thánh thiện thông thái, nhưng thiếu uy thế, cũng ít được chấp nhận. Do đó, tu luật đã được một vị rất thánh thiện, rất thông thái và rất có uy thế như thánh Âu Tinh Giám mục truyền lại, hẳn đáng được chấp nhận như thế nào.

Thánh Âu Tinh đã biên soạn tu luật của mình theo khuôn mẫu đời sống các Tông đồ, bằng chứng tá lời hát và đọc về ngài rằng, ngài đã khởi sự sống theo quy luật được thiết lập thời các Tông đồ, và trong một bài giảng nọ, chính ngài đã nói: “Chúng tôi ao ước nếp sống của các Tông đồ”. Ai còn hồ nghi rằng nếp sống tông đồ đáng quý trọng hơn mọi nếp sống khác? Thật đáng tán dương biết bao một tu luật được dẫn xuất từ khuôn mẫu như thế!

Vả lại, nhiều tu luật truyền dạy những điều phải giữ về thân xác, nhưng Tu luật thánh Âu Tinh lại chú trọng hơn đến những hành vi thiêng liêng, như lòng mến Chúa yêu người, sự tâm đầu ý hợp và sự hài hòa về phong cách, và những điều tương tự như thế. Vậy ai lại không biết tập luyện thiêng liêng thì giá trị hơn tập luyện thể xác? Cho nên, càng chuyên lo về thiêng liêng hơn về thể xác bao nhiêu, thì càng đáng khen ngợi hơn bấy nhiêu.

Tu luật thánh Âu Tinh còn giữ được thế quân bình, không sa vào chỗ thái quá và bất cập, nghĩa là không có quá nhiều hay quá ít lệnh truyền, nhưng theo mức độ trung dung, là mức độ mọi nhân đức phải có. Lại nữa, cần lưu ý rằng, trong Tu luật của mình, trước hết, thánh Âu Tinh đưa ra những lệnh truyền, nhưng lệnh truyền không sinh ích, nếu không được tuân thủ, nên kế đến, ngài đưa ra những phương sách để giữ những lệnh truyền đó. Lại khi đưa ra lệnh truyền, trước hết ngài đưa ra những lệnh truyền của Thiên Chúa, rồi mới đến những lệnh truyền của mình. Khi đưa ra những lệnh truyền của mình, trước hết, ngài chú trọng đến cách thức ra lệnh, rồi giải thích từng lệnh truyền. Tôi xin hỏi, trong bất cứ một tu luật nào, phải biết ban hành điều nào hơn là những lệnh truyền của Thiên Chúa cùng những phương sách của nhân loại giúp chúng ta tuân giữ những lệnh truyền ấy? Tu luật thánh Âu Tinh hàm chứa tất cả những điều như vậy, nên hàm chứa đầy đủ những gì đời tu đòi hỏi.

Ngoài ra, Tu luật thánh Âu Tinh còn thích hợp với Anh Em Giảng Thuyết hơn các tu luật khác. Hiển nhiên, nhà thuyết giáo phải là nhà trí thức. Vậy đối với những ai có nhiệm vụ chuyên cần học hỏi và dạy dỗ, sẽ thích hợp biết bao nếu khấn dưới tu luật của một nhà trí thức uyên bác, chỉ mong muốn cho các đồ đệ của mình chuyên cần học hỏi, đến độ không nên bỏ qua ngày nào mà không nghiên cứu sách vở. Hơn nữa, vì Tu luật thánh Âu Tinh được dẫn xuất từ gương mẫu đời sống các Tông đồ, đời sống mà Anh Em Giảng Thuyết phải rập theo cho thật đúng, thế nên Tu luật ấy càng thích hợp cho Anh Em Giảng Thuyết hơn các tu luật khác.

Cũng vậy, một số tu luật còn truyền nhiều điều làm cho đời sống những người khấn giữ quá cách biệt với lối sống thông thường của dân chúng, chẳng hạn, những điều khoản về y phục, kinh thần vụ, và một số những điều tương tự. Những điều khác biệt như thế có khi cản trở lợi ích của các linh hồn. Trái lại, những sự tương hợp thì mang theo phần phúc lợi. Vì thế, thánh Phaolô đã trở nên mọi sự cho mọi người, hòa đồng với mọi người, để chinh phục mọi người. Tu luật thánh Âu Tinh không đặt ra những khác lạ như thế, nên càng thích hợp với Anh Em Giảng Thuyết hơn. Hơn nữa khi dòng mới của Anh Em Giảng Thuyết được thiết lập, những quy chế mới về học vấn, về thanh bần,… cần được lập ra để hội nhập vào tu luật, thành thử phải lựa chọn một tu luật không có điều nào tương phản với những quy chế sẽ được đặt ra: loại tu luật như thế là Tu luật thánh Âu Tinh, một tu luật có thể hội nhập cách thích hợp tất cả mọi quy chế thuộc nếp sống Anh Em Giảng Thuyết.

Thánh Đa Minh, Tổ phụ các Anh Em Giảng Thuyết, đã sống theo quy luật này, đã thăng tiến trong mọi điều thiện và mang lại nhiều thành quả trong việc cứu độ các linh hồn. Vì thế, nếu các con cái của ngài noi gương ngài trong việc này để được thăng tiến như ngài thì xứng hợp biết bao.

  • THỈNH VIỆN ĐA MINH VIỆT NAM
    Địa chỉ: 70/1 Tổ 1, Kp Bình Đường 3, P. An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
    Địa chỉ cũ: 1116, đường số 6, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM - Xem bản đồ
    Email: thinhviendaminh@gmail.com