[Thứ Ba Tuần 23 TN] Được Gọi Làm Sứ Giả Tông Đồ

12-09-2017
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: 0 bình luận 2515 lượt xem

Lc 6,12-19

Nếu ở Tin Mừng Mátthêu ta có Bài giảng trên núi của Đức Giêsu, thì Tin Mừng Luca, Chương 6,12-49 được đặt tên là Bài giảng trên cánh đồng. Chương này được đặt tên như vậy vì lẽ sau khi thuật lại việc tuyển chọn mười hai Tông đồ (câu 12-16), thánh Luca  tóm lược một ngày làm việc của Đức Giêsu tại “chỗ đất bằng”, bao gồm hai hoạt động chính: rao giảng và chữa lành bệnh tật (câu 17-19). Chúa Giêsu từ trên núi xuống gợi nhớ hình ảnh ông Môsê đi xuống từ núi Sinai, mang theo Thập Điều cho dân. Nội dung của bài giảng trên cánh đồng gồm: công bố các mối phúc (câu 20-23), kèm theo các mối hoạ (câu 24-26), giáo huấn về tình yêu (câu 27-35), lòng nhân từ (câu 36-38), sống khiêm tốn và sinh hoa trái bằng thực hành Lời Chúa (câu 39-49).

Cả ba Tin Mừng nhất lãm đều có trình thuật việc Đức Giêsu chọn mười hai Tông đồ, đồng thời nêu rõ danh tánh của các vị này. Trình thuật của thánh Luca có những đặc điểm riêng so với Tin Mừng Mátthêu và Máccô.

–  Thánh Luca nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tuyển chọn các Tông đồ, đó là những người sẽ tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô. Chính vì vậy, trước khi tuyển chọn 12 Tông đồ, Người đã lên núi, thức suốt đêm đàm đạo với Thiên Chúa. Đến sáng, thì Người quy tụ các môn đệ lại và chọn ra mười hai Tông đồ.

–  Các Tông đồ rất cần một sự huấn luyện. Vì thế, sau khi đã thuật lại việc Đức Giêsu tuyển chọn 12 Tông đồ, thánh Luca trình bày một ngày hoạt động tiêu biểu của Đức Giêsu “ở chỗ đất bằng” tựa như một khuôn mẫu sứ vụ mà các Tông đồ sẽ quy chiếu và thực hành về sau. Nếu Tin Mừng Máccô gọi với danh xưng Nhóm Mười Hai, thì thánh Luca nhấn mạnh 12 vị được gọi là ‘Tông đồ’ nghĩa là những ‘sứ giả được sai đi’. Đã là ‘sứ giả’, thì người đó phải hành động theo sự chỉ dẫn của người sai phái. Vì được chính Chúa Giêsu tuyển chọn và sai phái, các Tông đồ sẽ rao giảng với tư cách sứ giả được sai đi và chữa lành nhân danh Người.

– Khác với Tin Mừng Mátthêu tường thuật ngay sứ vụ các Tông đồ được sai đến với “các con chiên lạc nhà Israel” (Mt 10, 5-6), thánh Luca hoãn tường thuật việc Chúa sai các Tông đồ đi rao giảng cho đến mãi chương 9. Sứ vụ của Đức Giêsu tiếp tục được trình bày ở hai chương 7 và 8, đặc biệt các hoạt động của Người – giảng dạy và chữa lành, không chỉ cho dân Israel mà còn hướng đến dân ngoại nữa, điển hình việc Chúa Giêsu chữa người nô lệ của một đại đội trưởng của quân đội Rôma (Lc 7,1-10). Những hoạt động của Chúa Giêsu như một sự huấn luyện để các Tông đồ sau này có thể thực hiện sứ mạng “ad gentes – đến với muôn dân.”

Đời sống cầu nguyện và hoạt động sứ vụ của Đức Giêsu được thuật lại trong bài Tin Mừng hôm nay giúp soi sáng cho ta hiểu thêm về ơn gọi và nếp sống Đa Minh. Thánh Đa Minh khi thành lập Dòng đã muốn các anh em của người bước theo Chúa Kitô, hoạ lại chính nếp sống của các Tông đồ thuở xưa. Một nếp sống tu trì mới trong Giáo hội – hoạ lại nếp sống của các Tông đồ, được thánh Đa Minh xác định cho Dòng của người, nổi bật với hai yếu tố chính:

Chiêm niệm: gắn bó với Chúa qua đời sống cầu nguyện, chuyên chăm lắng nghe Lời Chúa, tuân thủ kỷ luật học hành, nhất là việc học thánh khoa, và sống cộng đoàn huynh đệ.

Giáng Thuyết: lấy khuôn mẫu sứ vụ của Đức Giêsu làm kim chỉ nam, và thi hành việc giảng thuyết nhân danh Người, với tư cách là những nhà giảng thuyết tham gia vào sứ vụ của các Tông đồ.

* * *

Nếu Đức Giêsu đã phải cầu nguyện suốt đêm để tuyển chọn Mười hai Tông đồ, thì những ai muốn đáp lại tiếng gọi của Chúa cũng phải làm giống như Người: cầu nguyện để mỗi ngày mỗi hiểu rõ hơn ơn Chúa kêu gọi, cầu nguyện để quảng đại đáp lại tiếng Chúa và gắn bó với Chúa hơn, và cầu nguyện để can đảm thực thi sứ vụ tông đồ Người sẽ trao phó trong tư cách là những tu sĩ Giảng thuyết theo chân thánh Đa Minh.

Từ khóa: , , , ,

  • THỈNH VIỆN ĐA MINH VIỆT NAM
    Địa chỉ: 70/1 Tổ 1, Kp Bình Đường 3, P. An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
    Địa chỉ cũ: 1116, đường số 6, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM - Xem bản đồ
    Email: thinhviendaminh@gmail.com