[Thứ 6 Tuần VII PS] Tuân Phục “Cho Đến Chết”

07-06-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: 0 bình luận 2347 lượt xem

Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19

Trong số mười hai Tông đồ, ông Phêrô được nhắc đến nhiều nhất trong các sách Tin Mừng. Riêng với Tin Mừng Gioan, ông Phêrô là một trong năm môn đệ đầu tiên được Đức Giêsu kêu gọi được thuật lại ở chương thứ nhất. Và ở chương cuối kết thúc Tin Mừng, tác giả Gioan thuật lại những lời cuối cùng của Chúa Giêsu dành cho ông Phêrô lên quan đến sứ vụ của ông.

Đáp lại lời mời gọi trở thành môn đệ, ông Phêrô cùng với các tông đồ khác, đã được Đức Giêsu quy tụ làm thành một cộng đoàn. Đức Giêsu đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với cộng đoàn môn đệ đầu tiên này, bởi lẽ các ông sẽ là nền tảng cho sự khai sinh của Giáo hội. Chính trong cộng đoàn tông đồ, ông Phêrô, cũng như các môn đệ khác,  dần dần được Đức Giêsu bày tỏ cho biết về căn tính và sứ mạng cứu thế của Người, và các ông sẽ là những môn đệ đầu tiên tiếp nối sứ mạng của Người. Khi được đặt vào trong cộng đoàn tông đồ, hẳn là ông Phêrô đã tìm thấy được sự nâng đỡ từ những anh em của mình trong hành trình theo Đức Giêsu. Và chính ông Phêrô, cũng nhiều lần như Tin Mừng thuật lại, trở thành điểm tựa và sự khích lệ cho các anh em khác với những lời tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô” hay “bỏ Thầy thì con biết đến với ai, vì Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.” v.v..

Chính trong cộng đoàn môn đệ, ơn gọi và sứ mạng của Phêrô được hình thành và rõ nét dần cho đến chương cuối cùng của Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu một lần nữa nói với Phêrô: “Hãy theo Thầy”. Một trong những yếu tố quyết định cho sự trưởng thành ơn gọi và sứ mạng của Phêrô cũng như các môn đệ khác, đó là sự hiệp thông huynh đệ do Thần Khí mang lại. Chính Đức Giêsu, như bài Tin Mừng hôm qua (x. Ga 17,20-26), trong lời nguyện hiến tế , đã xin Chúa Cha luôn gì giữ các môn đệ trong sự hiệp thông này.

Những lời cuối cùng của Đức Giêsu dành cho ông Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay chỉ cho chúng ta một yếu tố quan trọng khác quyết định sự thành toàn ơn gọi và sứ mạng của ông Phêrô: “Phêrô, anh có yêu mến Thầy không?” Chúa Giêsu hỏi không phải một lần mà đến ba lần: “Phêrô, anh có yêu mến Thầy không?” Và Chúa cũng hé mở cho ông Phêrô biết tình yêu ông đã tuyên xưng ba lần ấy, sẽ đi đến cùng là phải chết vì tình yêu “để tôn vinh Thiên Chúa”. Ba lần tuyên xưng tình yêu của ông Phêrô dành cho Chúa Giêsu là hình mẫu tiêu biểu cho lời tuyên khấn của anh em Đa Minh, khấn tuân phục “cho đến chết.”

Khi bắt đầu với ơn gọi Đa Minh, dường như sự lôi cuốn đầu tiên đối với chúng ta là nếp sống cộng đoàn huynh đệ, trong đó mỗi anh em nhận thấy mình được nâng đỡ, hướng dẫn và khích lệ trên hành trình theo Chúa. Linh đạo của Dòng cũng đã đặt yếu tố cộng đoàn trước các yếu tố tu trì khác. Tuy nhiên, những thiện ích to lớn do cộng đoàn mang lại không miễn trừ hay giảm thiểu trách nhiệm cá nhân của ta đối với ơn kêu gọi đến với ta từ trên cao, một lời mời gọi sống hiệp thông tình yêu với chính Đấng đã kêu gọi ta. Sự hiệp thông tình yêu này đưa những người Đa Minh đến sứ vụ và sự dấn thân như Đức Kitô đã thực hiện là chết vì ơn cứu độ con người. Trong công thức khấn trọng, mỗi tu sĩ Đa Minh tuyên khấn vâng phục “cho đến chết” là một biểu lộ cao cả và mãnh liệt nhất tình yêu đối với Chúa Kitô và với sứ vụ cứu độ tha nhân.

Xuyên suốt cuộc đời tại thế, cách riêng trong mầu nhiệm thập giá, Đức Giêsu tìm kiếm và tuân phục thánh ý Chúa Cha. Sự tuân phục của Người chính là khuôn mẫu cho các anh em sống lời khấn tuân phục “cho đến chết” trong ơn gọi Đa Minh.

Từ khóa: ,

  • THỈNH VIỆN ĐA MINH VIỆT NAM
    Địa chỉ: 70/1 Tổ 1, Kp Bình Đường 3, P. An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
    Địa chỉ cũ: 1116, đường số 6, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM - Xem bản đồ
    Email: thinhviendaminh@gmail.com