Đoàn Sủng Đa Minh

27-02-2017
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

Trong mỗi con người đều có một nỗi khao khát hướng về chân lý và sự tốt lành, đây chính là khao khát nền tảng của chúng ta về một Thiên Chúa là chân lý và là Đấng tốt lành. Sứ mạng của dòng Anh Em Giảng Thuyết (Dòng Đa Minh) là chia sẻ với […]

Từ khóa:

Dòng Anh Em Giảng Thuyết: Nếp Sống và Sứ Vụ

15-02-2017
Bởi: Ban Quản Trị Có: Bình luận

Nguyễn Thế Truyền, O.P. Vào đầu thế kỷ thứ XIII, Giáo hội Chúa Kitô có nguy cơ mất đi tầm ảnh hưởng vốn có của mình trên xã hội Châu Âu thời bấy giờ. Những khó khăn xảy đến cho Giáo hội từ nhiều phía: ảnh hưởng của đô thị hoá Châu Âu, sự xuất […]

Từ khóa: , , , ,