[Thứ 7 – 2MC/ CN 4MC-C] Phẩm Giá Làm Con Trong Nhà Cha

02-03-2018
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: Bình luận

Thứ 7 – 2MC (Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32) CN4MC-C (Gs 591.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32) Dụ ngôn “người cha nhân hậu” chỉ có trong Tin Mừng Luca. Sứ điệp chính yếu thánh Luca muốn chuyển tải tập trung vào hình ảnh người cha. Tình yêu và lòng nhân hậu của người cha được thể hiện […]

Từ khóa: , ,

  • THỈNH VIỆN ĐA MINH VIỆT NAM
    Địa chỉ: 70/1 Tổ 1, Kp Bình Đường 3, P. An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
    Địa chỉ cũ: 1116, đường số 6, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM - Xem bản đồ
    Email: thinhviendaminh@gmail.com