[Thứ 4 Tuần VI PS] Trở Nên Người Phục Vụ Tin Mừng

08-05-2018
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: 0 bình luận 1482 lượt xem

Cv 17,15.22 -18,1 ; Ga 16, 12-15

Sách Công vụ Tông đồ hôm nay thuật lại việc rao giảng Tin Mừng của ông Phaolô tại thành Athen – trung tâm văn hoá và triết học của người Hy Lạp. Ông Phaolô dùng hết tài hùng biện và kiến thức uyên bác của mình để rao giảng Đức Kitô cho đông đảo cử toạ Hy Lạp vào lúc hội đồng Arêôpagô đang nhóm họp. Khi vừa nghe nói Đức Kitô chết và sống lại, các thính giả cười nhạo ông Phaolô. Một cách từ chối khéo, đầy “trí thức” theo kiểu Athen, họ nói: “để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông.” Bài diễn giảng của Phaolô đã không thành công, kết quả thu được thật khiêm tốn, chỉ một số rất ít người tin vào Tin Mừng. Ngay sau đó, vị Tông Đồ đã rời thành Athen để Côrintô.

Sự thất bại của Phaolô không phải là lỗi của ông. Với tất cả sự nhiệt thành, ông Phaolô đã tìm mọi cách thế để rao giảng Tin Mừng cho mọi đối tượng. Sự từ khước đón nhận Tin Mừng của người Athen giúp cho ông Phaolô càng xác tín thêm rằng công việc loan báo Tin Mừng là công việc của Thiên Chúa. Nếu người ngoại có tin và trở lại, thì không phải là do sức riêng của ông, nhưng do Thiên Chúa hoán cải lòng họ. Với sự xác tín này, trong thư gửi tín hữu Êphêsô, thánh nhân chỉ dám nhìn nhận mình là người được Thiên Chúa đoái thương cho dự phần vào công việc phục vụ Tin Mừng của Đức Giêsu mà thôi (Ep 3,7). Cũng vậy, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân khiêm tốn nhìn nhận “Tôi trồng, Apolô tưới, nhưng Thiên Chúa làm cho lớn lên. Kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể.” (Cr 3, 6-7)

* * *

Trở thành người tu sĩ Đa Minh là trở thành người phục vụ Tin Mừng theo đoàn sủng giảng thuyết. Bất kể công việc nào cộng đoàn trao cho chúng ta cũng là nhằm để phục vụ cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Nhiệt thành với công việc được uỷ thác và nếu có gặt hái được thành quả nào, chúng ta cũng luôn khiêm tốn nhìn nhận mình chỉ là người phục vụ của Thiên Chúa.

Từ khóa: , ,

  • THỈNH VIỆN ĐA MINH VIỆT NAM
    Địa chỉ: 70/1 Tổ 1, Kp Bình Đường 3, P. An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
    Địa chỉ cũ: 1116, đường số 6, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM - Xem bản đồ
    Email: thinhviendaminh@gmail.com