[Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh] Hội Thánh – Công Trình Của Chúa Thánh Thần

05-05-2017
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: 0 bình luận 2310 lượt xem

Cv 9, 31-42, Ga 10,27-30

Hôm nay chúng ta suy niệm Lời Chúa theo bài đọc I trích sách Công vụ Tông đồ.

“Hồi ấy, trong khắp miền Giuđê, Galilê, và Samari, Hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ.” (Cv 9, 31)

Chỉ với một câu ngắn gọn, Công vụ Tông đồ mô tả Hội thánh là công trình của Chúa Thánh Thần với đầy đủ các đặc tính của một Hội thánh Chúa Kitô:

– Thứ nhất, Hội thánh sống trong bình an. Bình an trước hết được hiểu là thời bách hại đã tạm thời đi qua và các tín hữu được tự do sống đạo. Nhưng bình an ở đây cũng còn có nghĩa là sự bình an trong cộng đoàn. Sự bình an được xây dựng bởi mối dây hiệp nhất, yêu thương giữa các tín hữu. Sự bình an do chính Đức Kitô hiện diện trong cộng đoàn mang lại. “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14, 27).

– Thứ hai, Hội thánh được xây dựng vững chắc. Trên nền tảng là Đức Kitô Phục Sinh, mỗi Kitô hữu trở thành một viên đá sống động để xây nên Hội thánh. Xây dựng Hội thánh là bổn phận của người môn đệ Chúa Kitô. Kitô hữu càng gắn bó với nền tảng là Đức Kitô bao nhiêu, thì sẽ sinh nhiều hoa trái bấy nhiêu; và như thế Hội thánh được xây dựng, củng cố và vững chắc. “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.” (Ga 15,5).

– Thứ ba, Hội thánh sống trong niềm kính sợ Chúa. Các Kitô hữu kính sợ Thiên Chúa vì họ nhận biết quyền năng Thiên Chúa đang hiện diện sống động trong Hội thánh. Quyền năng Thiên Chúa được thể hiện trước hết qua biến cố Phục sinh của Đức Kitô; rồi biến cố Ngũ tuần, Thánh Thần hiện xuống trên các môn đệ, biến các ông thành những tông đồ mạnh dạn rao giảng Lời Chúa và làm nhiều dấu lạ. Vì kính sợ Chúa, các Kitô hữu luôn chọn lựa sống theo thánh ý Người, dù trong bất hoàn cảnh nào. Trước thượng hội đồng Do Thái, ông Phêrô và các tông đồ mạnh dạn tuyên bố “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.” (Cv 5,29).

– Thứ tư, Hội thánh ngày càng thêm đông. Hội thánh tiên khởi tại Giêrusalem chịu sự bách hại, các Kitô phải tản mác mỗi người một nơi. Điều xem ra bất lợi, lại trở thành cơ may để Hội thánh có thể thực hiện sứ mạng Chúa Giêsu ủy thác “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ thầy.” (Mt 28,19). Đến bất cứ nơi đâu, các Kitô hữu cũng đều làm chứng về sự Phục sinh của Chúa Kitô. Đời sống theo giáo huấn Tin Mừng của Chúa Kitô là lời chứng mạnh mẽ nhất lôi cuốn nhiều người gia nhập Hội thánh.

* * *

Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn cộng đoàn và làm cho chúng ta trở thành một hội thánh đích thực, “được sống trong bình an, được xây dựng vững chắc, sống trong sự kính sợ Chúa và ngày càng thêm đông.” Amen.
Từ khóa: , , ,

  • THỈNH VIỆN ĐA MINH VIỆT NAM
    Địa chỉ: 70/1 Tổ 1, Kp Bình Đường 3, P. An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
    Địa chỉ cũ: 1116, đường số 6, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM - Xem bản đồ
    Email: thinhviendaminh@gmail.com