Quái Vật

22-09-2019
Bởi: Ban Văn Hoá Có: 0 bình luận 467 lượt xem

Đặng Chân Nhân

Làm hại những động vật khác
Ăn những động vật khác
Bán những động vật khác
Lừa những động vật khác

Làm hại đồng loại
Ăn đồng loại
Bán đồng loại
Lừa đồng loại

Xâm chiếm nhà của các động vật khác
Phá huỷ nhà của các động vật khác

Xâm chiếm nhà của đồng loại
Phá huỷ nhà của đồng loại

Và chúng ta gọi những động vật khác là quái vật?

5/9/2012

Monsters

Harming other creatures
Eating other creatures
Selling other creatures
Deceiving other creatures

Harming their own kind
Eating their own kind
Selling their own kind
Deceiving their own kind

Invading other creatures’ homeland
Destroying other creatures’ homeland

Invading their own kind’s homeland
Destroying their own kind’s homeland

And we call other creatures monsters?

(Trích trong Viết & Đọc, Chuyên đề Mùa xuân 2019, tr. 96 & 98)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

Bạn có thể dùng các thẻ: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>