[Thứ 4 Tuần 15TN] Lời Tạ Ơn Của Đức Giêsu

17-07-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: 0 bình luận 1116 lượt xem

Mt 11, 25-27

Tin Mừng cho chúng ta biết Đức Giêsu trong nhân tính, Người thường xuyên cầu nguyện với Chúa Cha. Người tham gia vào đời sống cầu nguyện của cộng đoàn qua phượng tự của Do Thái giáo. Người cầu nguyện riêng một mình với Chúa Cha. Đặc biệt, Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha trong các biến cố quan trọng diễn ra vào giai đoạn sứ vụ công khai của Người.

Hai lần trong Tin Mừng cho chúng ta biết nội dung của lời cầu nguyện Đức Giêsu dâng lên Cha của Người. Nội dung chính yếu của hai lời cầu nguyện ấy là lời tạ ơn Thiên Chúa. Đức Giêsu tạ ơn Chúa Cha vì Chúa Cha đã mạc khải mầu nhiệm cứu độ cho những kẻ bé mọn (x. Mt 11, 25-27; Lc 10, 21-22); và lần khác, Đức Giêsu tạ ơn Chúa Cha vì Chúa Cha đã nhận lời cầu xin của Người cho anh Ladarô sống lại (x. Ga 11, 41-42).

Nơi Đức Giêsu, tạ ơn Thiên Chúa không chỉ bằng lời, mà bằng cả cuộc đời tuân phục thánh ý Chúa Cha. Trên Thập giá, hy tế tạ ơn Người hiến dâng lên Chúa Cha đã trở nên hy tế cứu độ cho cả nhân loại. Ngày nay, mỗi khi cử hành Thánh Thể, Hội thánh tham dự vào hy tế tạ ơn của Đức Kitô. “Thánh Thể” nguyên gốc từ tiếng Hy Lạp –  eukharistia, hay Latin – eucharistia, có nghĩa là “tạ ơn”. Trung tâm của Thánh lễ là Kinh nguyện tạ ơn bắt đầu từ “Kinh tiền tụng” cho đến hết vinh tụng ca “chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi vinh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.” Những lời của vinh tụng ca tóm kết ý nghĩa của hy tế tạ ơn và hoạt động cứu độ của Đức Kitô trong cử hành phụng vụ của Hội thánh. Nhờ Đức Kitô, với Đức Kitô và trong Đức Kitô, chúng ta ngợi khen, chúc tụng và tạ ơn Chúa Cha. Khi dự phần vào hành động tạ ơn của Đức Kitô dưới hình thức bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể, chúng ta đón nhận hiệu quả công trình cứu độ Người thực hiện.

“Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì nhưng lời chúng con ca tụng, chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con” (Kinh tiền tụng chung IV).

Từ khóa:

  • THỈNH VIỆN ĐA MINH VIỆT NAM
    Địa chỉ: 70/1 Tổ 1, Kp Bình Đường 3, P. An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
    Địa chỉ cũ: 1116, đường số 6, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM - Xem bản đồ
    Email: thinhviendaminh@gmail.com