Lời Chúa
 • Các thánh
 • Chúa Nhật Năm A
 • Chúa Nhật Năm B
 • Chúa Nhật Năm C
 • Kính Chúa
 • Ngày thường
 • Tĩnh tâm
 • Nước Thiên Chúa Là Đức Tin Và Ân Sủng Đang Tăng Trưởng

  Ed 27, 22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4, 26-34 Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay là giáo huấn của Đức Giêsu về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Hai dụ ngôn Người dùng để giảng dạy cho dân chúng đi theo sau Dụ ngôn người gieo giống (Mc 4,1-9). Vì vậy ta cần nhắc lại ý […]

  Nguyễn Thế Truyền 17-06-2018 Cách đây 2 days trước

  Học tập
 • Anh văn
 • Giáo lý
 • Nhân bản
 • Ơn gọi
 • Phụng vụ
 • Việt văn
 • Các Thánh Vịnh: Lời Cầu Nguyện Của Dân Chúa

  Tóm lược GLHTCG, các số 2586-2589, 2596-2597 1. Các Thánh Vịnh là gì? Là những lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa trong Cựu Ước và trong Tân Ước. 2. Các Thánh Vịnh được đánh số thế nào? Thánh Vịnh đánh số theo hai cách: Bản Hípri và bản Hy Lạp – Vulgata. Sách […]

  Nguyễn Thế Truyền 09-06-2018 Cách đây 1 week trước